Εμφυτεύματα

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που θεραπεύονται με εμφυτεύματα και ολικές εμφυτευματικές αποκαταστάσεις είναι τα 65 χρόνια.Οι εταιρείες που παράγουν τα εμφυτεύματα συστηματικά προσπαθούν να περάσουν την ιδέα ότι μπορούν να δώσουν στον ασθενή το χαμένο χαμόγελο της νεότητας τους. Μήπως κάποιος δεν λέει όλη την αλήθεια για τα εμφυτεύματα ;Σε μικρή απώλεια κάθετης και οριζόντιας διάστασης της ακρολοφίας ,η αποκατάσταση με εμφυτεύματα είναι εύκολη και με πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα , ιδίως αν η γραμμή του γέλωτος είναι χαμηλή. Συχνά η αποκατάσταση  των  απωλεσθέντων ιστών γίνεται με μεγαλύτερες κλινικές μύλες ,επένθετες ή υβριδικές εργασίες που φυσικά σε καμμία περίπτωση δεν τους αποκαθιστούν  .Αντίθετα αν δεν χάσουμε τα φυσικά δόντια μας  η αισθητική και μορφολογία του χαμόγελου και του κάτω τριτημορίου του προσώπου  είναι σχετικά  πλησιέστερη στο αρχικό.

Το βασικό πρόβλημα μετά την απώλεια των φυσικών δοντιών είναι οι αλλαγές στο εύρος και ύψος των φατνιακών ακρολοφιών λόγω απορρόφησης και  η  απορροφημένη ακρολοφία. Η αποκατάσταση αυτής σε εκτεταμένο εύρος είναι δύσκολη και μη προβλέψιμη διαδικασία

 Έτσι η τοποθέτηση εμφυτευμάτων γίνεται σε διαφορετική θέση ως προς την οριζόντια και κάθετη διάσταση (ακόμη και σε προσθετικά καθοδηγούμενο πρωτόκολλο). Το πλάτος χαμόγελου συσχετίζεται με το πλάτος της άνω γνάθου. Συχνά για την ιδεώδη θεραπεία χρειάζεται η ορθογναθική διόρθωση του χαμόγελου περιλαμβάνει κυρίως την οστεοτομία Le Fort I της άνω γνάθου . Λογισμικό σχεδιασμού 3D οπτικής χειρουργικής για την πρόβλεψη της μετεγχειρητικής εμφάνισης των ασθενών, έτσι ώστε οι χειρουργοί να μπορούν να τροποποιήσουν τον προγραμματισμό θεραπείας για να αποφύγουν ανεπιθύμητες επιπλοκές.

ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ    σε υγεία και ασθένεια, στο σχήμα τους (κυλινδρικό) στις  διαστάσεις τους διαφέρουν δραματικά από αυτές των φυσικών δοντιών.

Σημαντικός είναι ο συχνός έλεγχος και η θεραπεία όπου χρειάζεται της περιεμφυτευματικής βλενογοννίτιδας γιατί αλλιώς έχουμε περιεμφυτευματίτιδα με σοβαρές συνέπειες. Σημαντική παράμετρος είναι και η αποφυγή   κακής τοποθέτηση  γιατί συχνά έχει σοβαρότατες  επιπτώσεις.

Σοβαρό πρόβλημα είναι η διαχείρηση εμφυτευματικών ασθενών που είτε λόγω γήρατος ή ασθένειας δεν μπορούν να τα καθαρίσουν. Μπορεί το  χαμένο χαμόγελο της νεότητας να μην γίνεται να αποκτηθεί στην πληρότητα του αλλά τα εμφυτεύματα είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την ανάκτηση ενός όμορφου και υγιούς χαμόγελου.