περιεμφυτευματίτιδα

Η περιεμφυτευματίτιδα και η περιεμφυτευματική βλενογοωωίτιδα ανευρίσκεται στο  44% των εμφυτευματικών ασθενών στα 5 χρόνια αν και η επιβίωσή των εμφυτευμάτων από μελέτες στα 10 χρόνια ανέρχεται στο 93%.
Οι νέες επιφάνειες, το σχήμα και η μάρκα των εμφυτευμάτων δεν φαίνεται να έχουν δώσει λύση στην περιεμφυτευματίτιδα ούτε και σχετίζονται με την συχνότητα και την βαρύτητα αυτής.
Καθοριστικοί για την εμφάνιση και την βαρύτητα της περιεμφυτευματίτιδας είναι τοπικοί παράγοντες (στοματική υγιεινή, βιότυπος αλλά και συστημικοί παράγοντες (διαβήτης, προδιάθεση) .
Οι ασθενείς που εχουν ιστορικό περιοδοντίτιδας, φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα περιεμφυτευματίτιδας.
Το κάπνισμα αυξάνει τα ποσοστά περιεμφυτευματίτιδας κατά 15-18 φορές σε σχέση με τους μη καπνιστές. Άλλοι παράγοντες είναι το φύλο, η ηλικία (>45ετών)..
Η φλεγμονή στα δόντια διαφέρει σε σχέση με την φλεγμονή γύρω από τα εμφυτεύματα οσον αφορα την χλωρίδα την εμφάνιση της νόσου και την θεραπεια αυτης
Ετσι το βακτήριο που βασικά ανιχνεύεται στην περιεμφυτευματίτιδα (στο 65% των περιπτώσεων) είναι ο S. Aureus, (Harris LG, Richards R.G. 2007). Φυσικά, ανιχνεύονται και τα υπάρχοντα στην περιοδοντίτιδα P. gingivals, S. mitis, T. forsynthia, T. denticola. Η μικροβιακή χλωρίδα έχει αποδειχθεί ότι δεν σχετίζεται με το βάθος των θυλάκων
Αιτία για μεγάλο ποσοστό περιεμφυτευματίτιδων είναι τα υπολείμματα κονίας που παραμένουν στις συγκολλούμενες αποκαταστάσεις σε ποσοστό 69%..
Η έλλειψη κερατινοποιημένων ούλων σχετίζεται με την συγκέντρωση πλάκας και την βαρύτητα της φλεγμονής και την υφίζηση.
Τέλος,προσθετική εργασία μπορεί να είναι αιτία περιεμφυτευματίτιδος ως κ τουτου επιβάλλεται (η προσθετική αποκατάσταση) να είναι «υγιεινή», δηλαδή να επιτρέπει την ιδεώδη πρόσβαση στα εμφυτεύματα.
Η χρήση περιοδοντικής μύλης και ο κλινικός έλεγχος θα αποκαλύψουν την πιθανότητα παρουσίας της νόσου και φυσικά θα γίνει αξιολόγηση των επιβαρυντικών παραγόντων του ασθενούς. Η λήψη ακτινογραφιών είναι απαραίτητη για την σαφή διάγνωση και σχεδίαση της θεραπείας.
Το πρόβλημα της περιεμφυτευματίτιδος εχει λάβει μεγάλες διαστασεις και στην Ευρώπη μια και το 42% των εμφυτευμάτων πωλούνται στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα αν και 6η στο ποσοστό ανοδοντίας υπολείπεται σημαντικά στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
• Τα εμφυτεύματα διαφέρουν από τα δόντια αναφορικά με την ύπαρξη περιοδοντικών συνδέσμων την μακρά επιθηλιακή πρόσφυση.
• Η νόσος των περιεμφυτευματικών ιστών έχει αναλογία με την περιοδοντίτιδα αναφορικά με το βιοφίλμ, αλλά διαφέρει ως προς την βαρύτητα της φλεγμονής και τον τύπο των ενδοστικών βλαβών.
Η επιλογή ασθενών είναι θεμελιώδους σημασίας, ιδίως αναφορικά με τα γενικά προβλήματα αλλά και την ανατομία της δέκτριας περιοχής.
Εξίσου σημαντική όμως είναι και η ιδεώδης στοματική υγιεινή των εμφυτευμάτων. Σε μελέτες, άτομα που είχαν ιδεώδη στοματική υγιεινή είχαν περιορίσει τα προβλήματα κατά 50%.Από μελέτες φαίνεται ότι ο μέσος ασθενής πλένει τα δόντια ή τα εμφυτεύματα για περίπου 1 λεπτό. Ο ιδεώδης χρόνος όμως είναι 3-4 λεπτά και η ιδεώδης τεχνική η οριζόντια. Έτσι, σε συνδυασμό με τον μεσοδόντιο καθαρισμό (νήμα, μεσοδόντια βουρτσάκια) έχουμε την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αφαίρεση πλάκας