Περιοδοντολογία – Χειρουργική

Κατα την πολυετη λειτουργάι της “Οδοντιατρικής Φροντίδας” ο οδοντίατρος Χρήστος Κωνσταντινίδης έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά μείζονος σημασίας. Εδώ παρατίθενται μερικές περιπτώσεις που χρήζουν αναφοράς.Ιδιαίτερα στις ακρορριζεκτομές έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς εκατοντάδες περιστατικά τόσο προσθίων ,όσο και οπισθίων δοντιών ακόμη και με οστική αναγέννηση.

Περιστατικό 1: στρεβλοδοντια pelati1
Περιστατικό 2: Εκτεταμενη υφιζηση ούλων
Η εκτεταμένη υφίζηση των ούλων αντιμετωπίστηκε με πλαστικη του περιοδοντίου
ouloplastiki1
Περιστατικό 3: Σταυροειδης συγκλιση
Η σταυροειδής σύγκλιση αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers
Περιστατικό 4: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 5: Ακρορριζεκτομή1
Περιστρικό 6:Ακρορριζεκτομή 2  
Περιστατικό 7.Ακρορριζεκτομή 3

Περιστατικό 8: Ακρορριζεκτομή 4
Περιστατικό 9: Ακρορριζεκτομή 5
Περιστατικό 10: Ανύψωση ιγμορείου (ανοικτή)  
Περιστατικό 11:

Τροχισμός δοντιών για στεφάνες E-Max
 Οι στεφάνες  αμέσως μετά την συγκόλληση τους
 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 12 Ημιέγκλειστος “φρονιμήτης” με γειτνίαση με το Κ.Φ.Νεύρο
Φαίνεται πόσο μεγάλη κάμψη είχαν οι ρίζες
Μετά την συρραφή
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 13 Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδος χειρουργικά με εμφυτευματοπλαστική
 Μετά την συρραφή επανήλθε η υγεία