Περιοδοντολογία – Χειρουργική

Κατα την μακρόχρονη λειτουργία της “Οδοντιατρικής Φροντίδας” ο οδοντίατρος Χρήστος Κωνσταντινίδης με τεράστια πείρα και εξαιρετικές γνώσεις και εκπαίδευση ,έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά μείζονος σημασίας. Εδώ παρατίθενται μερικές περιπτώσεις που χρήζουν αναφοράς. Ιδιαίτερα στις ακρορριζεκτομές έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς εκατοντάδες ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά τόσο προσθίων ,όσο και οπισθίων δοντιών ακόμη και με οστική αναγέννηση.

Περιστατικό 1: στρεβλοδοντια pelati1
Περιστατικό 2: Εκτεταμενη υφιζηση ούλων
Η εκτεταμένη υφίζηση των ούλων αντιμετωπίστηκε με πλαστικη του περιοδοντίου
ouloplastiki1
Περιστατικό 3: Σταυροειδης συγκλιση
Η σταυροειδής σύγκλιση αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers
Περιστατικό 4: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 5: Ακρορριζεκτομή1
Περιστρικό 6:Ακρορριζεκτομή 2  
Περιστατικό 7.Ακρορριζεκτομή 3

 

Περιστατικό 8: Ακρορριζεκτομή 4
Περιστατικό 9: Ακρορριζεκτομή 5
Περιστατικό 10: Ανύψωση ιγμορείου (ανοικτή)  
Περιστατικό 11:

 

Τροχισμός δοντιών για στεφάνες E-Max
 Οι στεφάνες  αμέσως μετά την συγκόλληση τους
 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 12 Ημιέγκλειστος “φρονιμήτης” με γειτνίαση με το Κ.Φ.Νεύρο
Φαίνεται πόσο μεγάλη κάμψη είχαν οι ρίζες
Μετά την συρραφή
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 13 Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδος χειρουργικά με εμφυτευματοπλαστική
 Μετά την συρραφή επανήλθε η υγεία
Περιστατικό 14: Ακρορριζεκτομή
Ακρορριζεκτομή με οστική αναγέννηση (μεμβράνη και μόσχευμα)

Περιστατικό 14: Ακρορριζεκτομή με GBR

 

multiplanar shot

Περιστατικό 15: Μόσχευμα CTG για δημιουργία κερατινοποιημένων προσπεφυκότων ούλων

 

 

 Περιστατικό 16: Εξαγωγή έγκλειστου φρονιμητη κάτω γνάθου
 

 Περιστατικό 17: Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα
 

 Περιστατικό 18: Επέμβαση για συγκόλληση άγγιστρου σε έγκλειστο κυνόδοντα (για ορθοδοντική)