Προσθετική οδοντιατρική

Κατα την πολυετη λειτουργάι της “Οδοντιατρικής Φροντίδας” ο οδοντίατρος Χρήστος Κωνσταντινίδης έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά μείζοντος σημασίας. Εδω παρατίθενται μερικές περιπτώσεις που χρήζουν αναφοράς.

Περιστατικό 1: στρεβλοδοντια pelati1
Περιστατικό 2: Εκτεταμενη υφιζηση ούλων
Η εκτεταμένη υφίζηση των ούλων αντιμετωπίστηκε με πλαστικη του περιοδοντίου
ouloplastiki1
Περιστατικό 3: Σταυροειδης συγκλιση
Η σταυροειδής σύγκλιση αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers
Περιστατικό 4: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 5: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 6: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 7: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 8: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 9: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 10: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2
Περιστατικό 11: Αραιοδοντία
Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης
veneers2