Περιοδοντολογία – Χειρουργική

Κατα την μακρόχρονη λειτουργία της “Οδοντιατρικής Φροντίδας” ο οδοντίατρος Χρήστος Κωνσταντινίδης με τεράστια πείρα και εξαιρετικές γνώσεις και εκπαίδευση ,έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά μείζονος σημασίας. Εδώ παρατίθενται μερικές περιπτώσεις που χρήζουν αναφοράς. Ιδιαίτερα στις ακρορριζεκτομές έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς εκατοντάδες ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά τόσο προσθίων ,όσο και οπισθίων δοντιών ακόμη και με οστική αναγέννηση.

Περιστατικό 1

Στρεβλοδοντία

Περιστατικό 2: Εκτεταμενη υφιζηση ούλων

Η εκτεταμένη υφίζηση των ούλων αντιμετωπίστηκε με πλαστικη του περιοδοντίου

Περιστατικό 3: Σταυροειδης συγκλιση

Η σταυροειδής σύγκλιση αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης

Περιστατικό 4: Αραιοδοντία

Η αραιοδοντία αντιμετωπίστηκε με όψεις ριτίνης

Περιστατικό 5: Ακρορριζεκτομή 1

Περιστατικό 6: Ακρορριζεκτομή 2

Περιστατικό 7: Ακρορριζεκτομή 3

Περιστατικό 8: Ακρορριζεκτομή 4

Περιστατικό 9: Ακρορριζεκτομή 5

Περιστατικό 10: Ανύψωση ιγμορείου (ανοικτή)

Περιστατικό 11

Τροχισμός δοντιών για στεφάνες E-Max και oi στεφάνες αμέσως μετά την συγκόλληση τους

Περιστατικό 12: Ημιέγκλειστος “φρονιμήτης” με γειτνίαση με το Κ.Φ.Νεύρο

Φαίνεται πόσο μεγάλη κάμψη είχαν οι ρίζες

Περιστατικό 12: Μετά την συρραφή

Περιστατικό 13: Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδος χειρουργικά με εμφυτευματοπλαστική

Μετά την συρραφή επανήλθε η υγεία

Περιστατικό 14: Ακρορριζεκτομή

Ακρορριζεκτομή με οστική αναγέννηση (μεμβράνη και μόσχευμα)

Περιστατικό 15: Ακρορριζεκτομή με GBR

Περιστατικό 16: Μόσχευμα CTG

Για δημιουργία κερατινοποιημένων προσπεφυκότων ούλων

Περιστατικό 17: Εξαγωγή έγκλειστου φρονιμητη κάτω γνάθου

Περιστατικό 18

Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα

Περιστατικό 19

Επέμβαση για συγκόλληση άγγιστρου σε έγκλειστο κυνόδοντα (για ορθοδοντική)

Περιστατικό 20: Ριζεκτομη και εκπυρηνηση κύστης

Είχε διηθήσεις το κάτω φατνιακο νευρο