Ακτινογραφία άκρας χειρός

 

Η ακτινογραφία  άκρας χειρός των παιδιών (φωτο 1). Η ακτινογραφία  άκρας χειρός είναι η εξέταση του σταδίου της ανάπτυξης των παιδιών που παρέχεται από την Κλινική μας, με ελάχιστη ακτινοβολία λόγω προηγμένης τεχνολογίας του μηχανήματος αλλά και ακτινοπροστασίας.

ακτινογραφία άκρας χειρός

Η ανάπτυξη του παιδιού

Αν και η αναπτυξιακή κατάσταση ενός παιδιού μπορεί να εκτιμηθεί από διάφορες παραμέτρους όπως το ύψος, το βάρος, τα δευτερογενή σεξουαλικά χαρακτηριστικά, η χρονολογική ηλικία  και η οδοντική ηλικία, η Σκελετική ανάπτυξη έχει θεωρηθεί η πιο αξιόπιστη μέθοδος.

Το επίπεδο ωριμότητας του σκελετού μπορεί ουσιαστικά να προσδιοριστεί βάσει δύο χαρακτηριστικών:

  1. Το επίπεδο ανάπτυξης σε περιοχές που υποβάλλονται σε οστεοποίηση
  2. Το επίπεδο συσσώρευσης ασβεστίου σε αυτές τις περιοχές. Από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο  πρότυπο και χρονοδιάγραμμα. 

Δεν είναι σαφές ποιοι παράγοντες καθορίζουν την διαδικασία και τα στάδια ωρίμανσης, αλλά είναι βέβαιο ότι η γενετική, η διατροφική, η μεταβολική, η κοινωνική, η συναισθηματική, περιβαλλοντικοί παράγοντες και ορμόνες, όπως η θυροξίνη, η αυξητική ορμόνη και τα στεροειδή φύλου παίζουν σημαντικούς ρόλους. Υπάρχουν δύο ηλικίες ενός παιδιού: η Χρονολογική (ηλικία του παιδιού)  και η Σκελετική (με βάση την ωρίμανση των οστών του  παιδιού). 

Γενικά μεγαλύτερη ασυμφωνία μεταξύ σκελετικής και χρονολογικής ηλικίας  εμφανίζεται σε παιδιά που ξεκινούν την εφηβεία νωρίς. Τα κορίτσια σε οποιαδήποτε ηλικία, έχουν προχωρημένη σκελετική ανάπτυξη  σε σύγκριση με τα αγόρια. Η χρονική περίοδος για την επιφυσιακή σύντηξη και το κλείσιμο της φυσικής ποικίλλει επίσης. μεταξύ 10 και 25 ετών, και σε κορίτσια περίπου 2 χρόνια νωρίτερα από τα αγόρια.

Διάγνωση του σταδίου ανάπτυξης του παιδιού

Πολλές διαφορετικές περιοχές του σώματος (το χέρι, το πόδι, το γόνατο, ο αγκώνας, ο ώμος και το ισχίο) έχουν μελετηθεί με την ελπίδα να αναπτύξουν μια μέθοδο που μπορεί να παρέχει μια ακριβή αξιολόγηση της ανάπτυξης. Το χέρι και ο καρπός διαθέτει βολικά πολλά οστά και επιφύσεις που ωριμάζουν σε μια σαφώς καθορισμένη εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου και οι οποίες αξιολογούνται επίσης εύκολα σε μία μόνο ακτινογραφία. . Τα καρπιαία οστά δεν οστεοποιούνται κατά τη γέννηση και οστεοποιούνται αποκλειστικά μέσω των κύριων κέντρων οστεοποίησης.  Τα ομαλό οστούν και το κεφαλωτό οστούν  είναι τα πρώτα που εμφανίζουν κέντρα οστεοποίησης (2 ο έως 4 ος μήνας), ενώ το πισοειδές οστούν (φωτο 2). είναι το τελευταίο  και διαγιγνώσκεται από την ειδική ακτινογραφία της άκρας χειρός.

φωτο 2

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ  (η πλέον χρησιμοποιούμενη και τεκμηριωμένη)

 Από την ακτινογραφία της άκρας χειρός μπορεί να διαγνωσθεί η σχετική ωριμότητα ενός ασθενούς σε μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του.  Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως είναι οι Greulich και Pyle (GP) και Tanner and Whitehouse (TW2, TW3), (και οι δύο βασίζονται σε ακτινογραφίες του αριστερού χεριού). Η μέθοδος TW βασίζεται στην απόκτηση βαθμολογίας για τα σχετικά οστά μέσω μιας λεπτομερούς δομικής ανάλυσης και του αθροίσματος των σημείων που αποδίδονται στα οστά με βάση αυτήν την ανάλυση του καρπού. Η μέθοδος Fels χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά.  Μια πλήρως αυτοματοποιημένη μέθοδος BA (BoneXpert, Visiana, Δανία), η οποία φαίνεται να είναι κλινικά αποδεκτή. (παρουσιάστηκε το 2008).

 

Εναλλακτικές μέθοδοι:

  • η υπερηχογραφική απεικόνιση 
  • η μαγνητική τομογραφία 

 

 

 

 

                                                                         Χρήστος Κωνσταντινίδης

 

 

 

 

 

Share: