Ενδοδοντία

Κατα την μακρόχρονη λειτουργία της “Οδοντιατρικής Φροντίδας” ο οδοντίατρος Χρήστος Κωνσταντινίδης με τεράστια πείρα και εξαιρετικές γνώσεις και εκπαίδευση ,έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά μείζονος σημασίας. Εδώ παρατίθενται μερικές περιπτώσεις που χρήζουν αναφοράς.